بسم الله الرحمن الرحیم

سلام ای دل نورانی خورشید،ای نگاه آبی آسمان ،ای شکوه آفرینش ،سلام ای وسیع جاری ای پهنه نورباران،ای طراوت بی کران سلام من به تو ای معلم،بگذار باسایه ای از لبخند تو،جنگلی از شعله وشقایق برویانم.رنگها را می شناسی،امامی دانی آیا ؟آبی ترین رنگها لبخند توست وسکوت تو سرخ ترین رنگها !!!سلام به سکوت ولبخندتان...

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان 1390ساعت 19:3  توسط خانم شکراللهی | 
شوراهای آموزشگاهی که بصورت قطبی با مدارس همجوار تشکیل می شود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 17:18  توسط خانم شکراللهی | 
نظرات معلمان مجری طرح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 17:14  توسط خانم شکراللهی | 
موضوع:نوشتن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 17:12  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 12:34  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 12:30  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 12:17  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 12:15  توسط خانم شکراللهی | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر 1390ساعت 12:11  توسط خانم شکراللهی | 
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان 1390ساعت 20:10  توسط خانم شکراللهی |