بسم الله الرحمن الرحیم

سلام ای دل نورانی خورشید،ای نگاه آبی آسمان ،ای شکوه آفرینش ،سلام ای وسیع جاری ای پهنه نورباران،ای طراوت بی کران سلام من به تو ای معلم،بگذار باسایه ای از لبخند تو،جنگلی از شعله وشقایق برویانم.رنگها را می شناسی،امامی دانی آیا ؟آبی ترین رنگها لبخند توست وسکوت تو سرخ ترین رنگها !!!سلام به سکوت ولبخندتان...

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:3  توسط خانم شکراللهی | 
شوراهای آموزشگاهی که بصورت قطبی با مدارس همجوار تشکیل می شود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:18  توسط خانم شکراللهی | 
نظرات معلمان مجری طرح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:14  توسط خانم شکراللهی | 
موضوع:نوشتن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:12  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:34  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:30  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط خانم شکراللهی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:15  توسط خانم شکراللهی | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:11  توسط خانم شکراللهی | 
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 20:10  توسط خانم شکراللهی |